TOASTMASTERS

Funkcje na spotkaniu

W każde spotkanie zaangażowanych jest od kilku do kilkunastu osób. Podejmują się one pełnienia różnych funkcji. W taki sposób regularnie doskonalimy umiejętności związane z przemawianiem i przywództwem – poprzez praktykę, uzyskiwanie informacji zwrotnych i doskonalenie swoich wystąpień podczas kolejnych spotkań.

TEMATY i GOŚCIE

W naszym klubie zwracamy uwagę na to, aby poruszane tematy dotyczyły szeroko pojętych obszarów biznesowych. W spotkaniu biorą udział głównie członkowie organizacji. Niemniej istnieje również przestrzeń także dla Gości, którzy chcieliby wziąć udział w ćwiczeniu przemawiania.

GORĄCE PYTANIA

Każdy uczestnik spotkania może wziąć udział w sesji Gorących Pytań. Oznacza to, że każda osoba na spotkaniu może zabrać głos w części dyskusyjnej oraz ćwiczyć się w udzielaniu pisemnej lub ustnej (podczas przerwy) informacji zwrotnej dla mówcy.

Funkcje na spotkaniu

 • Toastmaster Wieczoru (Toastmaster)
 • Główny Oceniający (General Evaluator)
 • Mistrz Gorących Pytań (Topicsmaster)
 • Chronometrażysta (Timer)
 • Mówca (Speaker)
 • Ewaluator (Evaluator)
 • Gramatyk (Grammarian)
 • Kontroler Płynności (Ah-counter)

Do każdej funkcji warto się przygotować.

 • zastanów się, o czym chcesz mówić,
 • co jest celem Twojego wystąpienia,
 • zbierz potrzebne informacje,
 • jak zapowiesz swoją funkcję,
 • na co zwrócisz uwagę w raporcie (jak go skonstruujesz),
 • weź pod uwagę ograniczony czas – przedstaw tylko najważniejsze rzeczy (takie, które będą znaczące dla mówców oraz publiczności, która także się uczy poprzez obserwację)

Na spotkaniu każdy jest ewaluatorem mowy – zadbaj o to, aby przekazać mówcy swoje informacje zwrotne. Przede wszystkim wskazując najistotniejsze Twoim zdaniem mocne strony wystąpienia oraz obszary do rozwoju

Toastmaster Wieczoru (Toastmaster)

Prowadzi spotkanie klubu i czuwa nad tym, aby przebiegło ono zgodnie z agendą. Toastmaster Wieczoru odpowiada także za prowadzenie części dyskusyjnej, którą organizujemy w naszym klubie w drugiej części spotkania.

Główny Oceniający (General Evaluator)

Komentuje spotkanie i jego przebieg, udzielając informacji zwrotnych osobom pełniącym następujące funkcje: Toastmaster Wieczoru, Chronometrażysta, Gramatyk, Kontroler Płynności, Ewaluator mowy, Mistrz Gorących Pytań. Może się odnosić także do innych obszarów funkcjonowania klubu, takich jak np. organizacja spotkania, agenda, inne istotne działania klubowe.

Mistrz Gorących Pytań (Topicsmaster)

Przygotowuje i prowadzi sesję Gorących Pytań oraz konkurs na najlepszą odpowiedź na Gorące Pytanie. Gorące Pytania (Table Topics) to część spotkania, w której członkowie klubu i goście mają możliwość ćwiczyć wypowiedzi improwizowane: otrzymują pytanie lub zagadnienie i mają 1-2 minuty na wypowiedź.

Chronometrażysta (Timer)

Sygnalizuje przy pomocy kolorowych flag (zielona, żółta i czerwona) lub teł podczas spotkania online, ile czasu minęło od początku wypowiedzi, bazując na czasach wyznaczonych w agendzie spotkania.

Mówca (Speaker)

Przygotowuje i wygłasza wystąpienie, które jest poddane ewaluacji podczas spotkania. Każde wystąpienie ma swoje założenia projektowe. Są one opisane w materiałach edukacyjnych Toastmasters. Mówca może wybrać dowolny temat wystąpienia – taki, który w najlepszy możliwy sposób pozwoli zrealizować założenia projektowe.

Ewaluator (Evaluator)

Udziela konstruktywnej informacji zwrotnej mówcy, uwzględnia w swojej ewaluacji założenia projektowe oraz własne spostrzeżenia.

Gramatyk (Grammarian)

Odnosi się do warstwy językowej spotkania; wymienia mocne strony i ciekawe sformułowania oraz wskazuje błędy i wyjaśnia, jak dany błąd (językowy, gramatyczny etc.) poprawić. Przygotowuje i wyjaśnia Słowo Dnia. Prowadzi konkurs, w którym wygrywa osoba, która najczęściej użyje w swoich wypowiedziach Słowa Dnia.

Kontroler Płynności (Ah-counter)

Komentuje płynność wypowiedzi – a szczególnie wszystkie tzw. dźwięki namysłu, czyli popularne „yyyyy”, “eee”, które mogą obniżać jakość wystąpienia.

Rozwój i informacja zwrotna

Podstawą działania i rozwoju w Toastmasters jest informacja zwrotna – konstruktywna ewaluacja odnosi się do konkretów, do tego, co zostało zauważone, usłyszane podczas spotkania. Informacja zwrotna powinna być dopasowana do osoby, której jest udzielana.

Informacja zwrotna:

 • powinna być zbalansowana: zawierać informację o mocnych stronach oraz obszarach do rozwoju;
 • jest subiektywna; zawiera wyjaśnienie, dlaczego warto coś poprawić i jak to zrobić z perspektywy ewaluatora

Organizacja spotkań

 • Spotkania klubu są hybrydowe lub online. Zwykle widujemy się stacjonarnie w jednym z budynków Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Zdalnie natomiast mamy stały link do ZOOM na spotkanie. Śledź nasze media społecznościowe – tam przed spotkaniem aktualizujemy, gdzie się spotykamy.
 • Pamiętaj, że spotykamy się w czwartki – punktualnie o 19:00. Zwykle trzymamy się dość mocno naszej agendy. Jeśli jesteś pierwszy raz przyjdź / zaloguj się kilka minut wcześniej, aby nie przeszkadzać w prowadzeniu spotkania.

Gdzie szukać informacji?

Pierwszym źródłem informacji o Toastmasters i spotkaniach najczęściej jest klub – warto się przyglądać, jak pełnią daną funkcję różne osoby (w różnych klubach), prosić o wskazówki, zgłaszać się do pełnienia funkcji oraz zbierać i dawać informacje zwrotne

Cennym źródłem informacji na temat pełnienia ról na spotkaniach jest również strona https://www.toastmasters.org/membership/club-meeting-roles

Charakter spotkań TMBC

Dążymy do tego, aby tematyka spotkań klubu była biznesowa oraz aby spotkania były spójne, tzn. aby w idealnej sytuacji temat spotkania, mowy, gorących pytań oraz słowo dnia były ze sobą tematycznie powiązane

Przykładowe tematy poruszane do tej pory to np. planowanie, wyznaczanie celów, zarządzanie sobą w czasie, negocjacje, sukcesja, doskonalenie umiejętności przemawiania, sprzedaż, biznes odpowiedzialny społecznie, motywacja, współpraca, tematy okolicznościowe np. świąteczne prezenty w firmie etc.

Toastmasters Business Club Poznań

NAPISZ DO NAS

13 + 14 =

CZWARTEK 19.00
ul. Powstańców WLKP 2A
Budynek WSB + ZOOM